THAI | ENG  
 
 
   
 
 
สัมนาเผยแพร่ ผลงานวิัจัยมังคุด

ศูนย์วิจัยมังคุดแห่งชาติ โดยการรวมตัวของนักวิจัยชั้นนำของประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหามังคุดล้นตลาด โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากองค์การมหาชน เชิญนักวิจัยชั้นนำของไทยเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการ BIM ครั้งแรกของไทยและโลก จัดสัมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการพัฒนามังคุดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพธรรมชาติส่งออกทั่วโลก ในวันศุกร์ ที่ 31 ตุลาคม 2551 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 
ที่มา : ผู้จัดการรายวัน ปีที่ 18 ฉบับที่ 5587 หน้า 10 ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2551